اطلاعیه ارتباط با پشتیبانی جهت دانشجویان

توضیحات اطلاعیه ارتباط با پشتیبانی جهت دانشجویان

ارتباط با پشتیبانی جهت دانشجویان

دانشجویان گرامی موارد آموزشی و مربوط به دروس را صرفاً از طریق ایمیل با کارشناس گروه خود مطرح نمایید و یا در ساعات اداری با گروه خود تماس حاصل نمایید.

اطلاعات مربوطه در سایت دانشگاه به آدرس www.shbu.ac.ir  قسمت دانشکده – رشته مربوطه – ارتباط با گروه قابل مشاهده است. 

در صورت نیاز به ارتباط با فناوری اطلاعات جهت
پشتیبانی سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی با آدرس ایمیل lms@shbu.ac.ir در ارتباط باشید و یا با داخلی 127 تماس حاصل نمایید.